בדיקות גינקולוגיות שגרתיות

רקע

בדיקה כללית של המערכות הגינקולוגיות, כולל לקיחת משטח ציטולוגי מצוואר הרחם - PAP SMEAR - לאבחון וגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם. סרטן צוואר הרחם מתהווה באיטיות ומקדימים לו מצבים טרום סרטניים, אותם ניתן לאתר שנים לפני הופעתו. 


הבדיקה מומלצת כבדיקת סקר לנשים אחת לשנה.

הכנות והנחיות

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים במור לאשה