סקירת מערכות מורחבת - קליניקה פרטית

רקע

במהלך תשעת חודשי ההיריון האם עוברת מספר בדיקות מקיפות שמטרתן איתור מומים בעובר, רצוי בשלב מוקדם ככל האפשר. בין השבועות ה-11 ל-13 עוברת האם בדיקת שקיפות עורפית (הנקראת גם בדיקת סקר שליש ראשון) ובין השבועות 13-17 היא עוברת סקירת מערכות ראשונה או מוקדמת. בעבר, נהוג היה לבצע רק סקירת מערכות אחת במהלך ההיריון (וישנן מדינות שזה עדיין כך) אך כיום נשים רבות מבצעות את הסקירה המוקדמת ובנוסף סקירה מאוחרת (או מורחבת), בין השבועות ה-19-25 להיריון.
מטרת הסקירה המורחבת היא לבדוק את התפתחות איברי העובר ולוודא את תקינותה ולמצוא האם ישנם מומים מולדים כלשהם.

הכנות והנחיות

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים במור לאשה