CT אורוגרפיה – בירור דם בשתן

בדיקת C.T  אורוגרפיה (CTU) הנה סריקה ממוחשבת של הבטן הכוללת את הכליות ואת דרכי השתן.    מטרת הבדיקה היא לברר את הסיבות להופעת דם בשתן (המטוריה). 

ממצאים אפשריים של הבדיקה: אבנים בכליות, אבנים בדרכי השתן, גידולים בדרכי השתן.

הכנות והנחיות

לכל בדיקות סי טי, ויתר אבחונים ובדיקות הדמיה