מרפאת שינה

תקציר

רקע

מרפאת שינה במור נותנת מענה רפואי כולל החל משלב שבו יש חשד לדום נשימה ועד לאבחון מלא והתאמת טיפול מתאים. בדיקת השינה מאפשרת כימות של ההפרעה הנשימתית. נהוג לקבוע את חומרת ההפרעה (קלה/בינונית/קשה) בהתאם למספר הפסקות הנשימה בשעה שינה (צפיפות האירועים הנשימתיים) ומידת הירידה ברמת החמצן בדם. החלטת הרופא על הטיפול המומלץ תשקלל את תוצאות בדיקת השינה, תוך התייחסות לרקע הרפואי ולתדירות וחומרת הסמפטומים.

היכן מתבצעת הבדיקה

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים בתחום השינה