תנאי חשיפה שונים

מור ערוך ומוסמך למתן כל שירותי הרפואה התעסוקתית (כולל סוגי חשיפות ו/או עיסוקים שונים) למפעלים, חברות וארגונים בהם נדרש שירות זה.מכון מור מוסמך חוקית על ידי הרשויות והגופים המתאימים בארץ ובחו"ל, לבצע בדיקות עובדים ע"פ הנדרש בתקנות משרד העבודה. 

הסמכות  מור (לפי תקנות):

  1. תקנות משרד הבריאות.
  2. תקנוני שירותי בריאות כללית.
  3. משרד העבודה - כל התקנות הקיימות.

בדיקות חשיפה לחומרים מסוכנים, כגון:

עופרת, אסבסט, כספית, ארסן, מתכות, ממיסים, פחממנים, איזוציאנטים, חומרי הדברה, אבק, קרינה מייננת, קרינת RF , חומרי נפץ, סיליקה  וכו', וכן בדיקות לימאים, טייסים, צוות אוויר, עגורנאים וכו'. בתום הבדיקות יועבר למעסיק, פנקס בריאות לכל עובד, כנדרש לפי התקנות של משרד העבודה.

המלצות לביצוע:

ע"פ חוק.

מחירים והנחות:

מסלולים עסקיים לחברות מותאמים ע"פ צרכים רפואיים ובהתאם לתקציב החברה.

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים בתחום רפואה תעסוקתית