בדיקות לטייסים

רשת מור מוסמכת על ידי מנהל התעופה האזרחי לבצע בדיקות כשירות לטייסים פרטיים, טייסים מסחריים, פקחי טיסה ומהנדסי טייס, בהתאם לנדרש בחוק.

  1. המלצות לביצוע: על פי הנחיות מנהל התעופה האזרחי.

ליצירת קשר בנושא בדיקות לטייסים: 2087*

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים בתחום רפואה תעסוקתית