מרפאה תעסוקתית – שירותי המרפאה

רקע

מור הינו הגוף המקצועי הגדול והמוכר בארץ, באמינות מערכת הבדיקות, המכשור, שיטות העבודה המופעלות והיקף המשתמשים בו. השירותים ניתנים על ידי צוות רופאים תעסוקתיים מומחים, המסייעים באיתור ופתרון בעיות בריאותיות כלליות ובבעיות האופייניות לעובדים בקבוצות עיסוק שונות.

מור מוסמך על ידי הרשויות והגופים המתאימים בארץ ובחו"ל, לבצע שורת בדיקות רפואיות לקבלת רשיונות ואישורים שונים הנדרשים בחוק. כמו כן, מכון מור מוכר על ידי גופים בינלאומיים שונים לצורך ביצוע בדיקות הרשאה, ISO ובנושאים הבאים:

  1. שירותי ייעוץ ע"י רופא תעסוקתי (רופא חברה).
  2. בדיקות סקר תקופתיות - למעקב אחר מצבם הבריאותי של מנהלים  ועובדים ולסיוע בשמירה על בריאות תקינה (במסגרת בדיקות לגילוי מוקדם ומניעה).
  3. בדיקות קבלה לעבודה - בדיקות המיועדות לבדוק כשירותם והתאמתם הרפואית של מועמדים למשרות שונות.
  4. בדיקות יציאה/חזרה מחו"ל.
  5. בדיקות חשיפה לחומרים מסוכנים - בהתאם לדרישות משרד העבודה ועל פי התקנות.
  6. בדיקות לקבלת רשיונות ואישורים (טייסים, ימאים, עגורנאים).
  7. בדיקות לטייסים, פקחים ומהנדסי טיס.
  8. חוות דעת תעסוקתית.
  9. חוות דעת לקרן פנסיה / ביטוח לאומי / הופעות בבתי משפט.

מסלולים עסקיים לחברות מותאמים ע"פ צרכים רפואיים ובהתאם לתקציב החברה.

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים בתחום רפואה תעסוקתית