בדיקת אישורים ורשיונות

רשת מרפאות מור מוסמכת חוקית לבצע בדיקות רפואיות לקבלת רשיונות ואישורים שונים הנדרשים לפי חוק.

  1. בדיקות חשיפה תעסוקתית לפי תקנות.
  2. בדיקות לטייסים / מהנדסי טייס / פקחי טיסה.
  3. בדיקות לימאים / נתבים.
  4. בדיקות לעגורנאים / אתתים.
  5. בדיקות לעובדים בגובה: גולשי בניין, מטפסי תרנים.
  6. בדיקות לבודק מוסמך למכונות הרמה/מעליות/מתקני לחץ.
  7. בדיקות לצוללנים.
  8. בדיקות לעובדי מזון.
  9. בדיקות חשיפה לרעש.
  10. רפואה תעסוקתית.

 

מסלולים עסקיים לחברות מותאמים ע"פ צרכים רפואיים ובהתאם לתקציב החברה.

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים בתחום רפואה תעסוקתית