ארגומטריה

רקע

ארגומטריה הינה רישום א.ק.ג. במאמץ גופני מבוקר.

הבדיקה מומלצת:

  1. לפי הפניית רופא.
  2. במסגרת בדיקות סקר.
  3. אנשים הנדרשים למאמץ פיזי בעבודתם או משתתפים בתחרויות ספורט שונות.

מטרות הבדיקה

  1. הערכת תפקוד הלב בתנאי מאמץ מבוקרים.
  2. אבחון מחלות לב סמויות, כגון חסימות בעורקים כליליים.
  3. גילוי מוקדם של מחלת לב כלילית.
  4. מעקב בחולי לב לצורך הערכת מצבם.
הכנות והנחיות

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים בתחום גילוי מוקדם וסקר