אולטרסאונד דופלר עורקי הכליה

בדיקה בהנחיית אולטרסאונד המאפשרת לבחון את מבנה כלי הדם בכליות ולברר אם זרימת הדם בהם תקינה

רקע

בדיקת דופלר של עורכי הכליה היא בדיקה בהנחיית אולטרסאונד המאפשרת לבחון את מבנה כלי הדם בכליות ולברר אם זרימת הדם בהן תקינה ואת מהירותה ואיכותה. 

אולטרסאונד דופלר עורקי הכליה

הבדיקה מאפשרת הערכת מצב העורקים בכליות ומסייעת באיתור חסימות (טרומבוזות), היצרויות או התרחבויות של כלי הדם, הערכת תפקוד מערכת העורקים ולבירור גורמים לתופעות שאותרו בכליות.
הבדיקה מעניקה לרופא תמונת מצב עדכנית ואינדיקציה בהכוונה להמשך טיפול.

הכנות והנחיות