הולטר לב

רקע

הולטר לב הינו מעקב ורישום רצוף, במשך 24 שעות, של הפעילות החשמלית של שריר הלב. הבדיקה מתבצעת באמצעות מכשיר קטן המחובר אל הנבדק באמצעות אלקטרודות המאתרות הפרעה במהלך פעילות, מנוחה או שינה. הבדיקה מתאימה לסובלים מסימפטומים כמו: סחרחורות, עלפון, דפיקות לב מוגברות וכדומה, בהתאם להפניית רופא. 

לפני הדבקת האלקטרודות יש צורך בהכנת מקום ההדבקה, ע"י ניקויו בפד טבול באלכוהול ולעיתים אף לגלח אזורים קטנים בחזה אצל גברים.

מטרות הבדיקה

  1. אבחון הפרעות במערכת ההולכה החשמלית של שריר הלב.
  2. אבחון הפרעה באספקת הדם לשריר הלב במנוחה ובמאמץ.
הכנות והנחיות

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים בתחום לב, כלי דם וריאות