C.T אנטרוגרפיה

רקע

בדיקת C.T אנטרוגרפיה (CTE) הינה סריקה ממוחשבת של הבטן והדמיית המעי הדק/הגס המבוצעת בהתאם להפניית רופא. באמצעות הבדיקה ניתן לאבחן אנמיה ומחלות דלקתיות במעי (קרוהן וקוליטיס), זיהוי פתולוגיות שונות בדפנות המעי, גושים או סיבה לדימום במעי, היצרויות, חסימות ומחלות דלקתיות כרוניות של המעי.

הכנות והנחיות

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים בתחום ההדמיה