בדיקת OCT

רקע

בדיקת .O.C.T, מספקת מידע ייחודי על הרשתית ובעיקר על הטופוגרפיה של המקולה. בבדיקה מודדים באמצעות קרן לייזר את עובי הרשתית והמבנה שלה, לאבחון פתולוגיות שונות ברשתית. המידע שמתקבל מסייע לרופא/ה לקבלת החלטות לפני ואחרי פרוצדורות כירורגיות. 

למי מומלצת הבדיקה

בהתאם להפניית רופא.

הכנות והנחיות

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים בתחום עיניים