צילום קרקעית העין (FA, ICG)

רקע

מטרת צילומי קרקעית העיניים (FA, ICG) לאתר מחלות ופגיעות ברשתית ובאספקת הדם לרשתית. בעזרת הצילומים ניתן לאבחן ולקבוע את מידת הפגיעה ברשתית וכן את יעילות הטיפול במחלות כגון: סוכרת, יתר לחץ דם, גלאוקומה, ניוון מרכז הראיה (AMDׂ ) ופגיעות נוספות בכלי הדם של הרשתית.

צילום פלורסצאין (FA)

הצילום מאפשר אבחון ליקויים ברשתית העין ומתבצע לאחר הזרקת חומר ניגוד פלורסצנטי לוריד בידי המטופל.  עם הזרקתו מתפשט החומר בכל הגוף, כולל כלי הדם של העין. לאחר ההזרקה נעשים צילומים של קרקעית העין, המאפשרים לרופא העיניים לראות פגמים ברשתית ואת מצב אספקת הדם לרשתית.
עם הזמן מופרש חומר הניגוד בשתן.

צילום ICG

ציום זה הינו השלמה לבדיקת הפלורסצאין ובאמצעותה מתקבל מידע על מחלות עיניים בדמית (השכבה שמאחורי הרשתית) וברשתית, בפרט במחלת ניוון המקולה (AMD). 

למי מומלצת הבדיקה

בהתאם להפניית רופא.

הכנות והנחיות
היכן מתבצעת הבדיקה

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים בתחום עיניים