צילום עין חיצוני

רקע

צילום חיצוני של העין הינו צילום מוגדל של העין החיצונית והמקטע הקדמי , למעקב אחר שינויים עדינים בעין, כגון: כתמי לידה בלחמית ובקשתית, שינויים לאחר ניתוחים ועוד.
את החלק החיצוני/קדמי של העין ניתן לבדוק בקלות יחסית, גם ע"י בדיקת רופא. אולם בכדי לעקוב אחרי שינויים עדינים או בכדי לתעד שינויים קטנים ביותר, בהגדלה, יש להיעזר בצילום העין החיצונית.

מהלך הבדיקה

  1. בזמן הצילום מניח הנבדק את ראשו לפני המצלמה, ללא מגע עם המצלמה.
  2.  הצלם מתעד את האיזור בעין לפי הנחיית הרופא המפנה.
  3.  הצילומים מועברים ע"י הנבדק לרופא המפנה להערכה והשוואה עם צילומים קודמים (באם יש).
  4. זמן השהות במור עבור הבדיקה - כשעתיים.

למי מומלצת הבדיקה

בהתאם להפניית  רופא.

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים בתחום עיניים