בדיקת דם – הומוציסטאין

רקע

הומוציסטאין היא חומצה אמינית, שהינה יחידה בסיסית אורגנית של חלבון. רמה גבוהה במיוחד של הומוציסטאין בגוף עלולה לגרום לקרישות יתר של הדם.
מחקרים מראים קשר בין רמות גבוהות של הומוציסטאין להופעתם של טרשת העורקים, אירועי לב ואירועי מוח. שכיחות רמת הומוציסטאין בדם, הגבוהה מהנורמה, קיימת בכ- 5%-10% מהאוכלוסייה הכללית.
מציאת הומוציסטאין מוגבר היא בעלת ערך נוסף באבחון של חסרים תזונתיים, או של מפגעים במערכת העיכול, הגורמים לתת-ספיגה של הויטמינים מקבוצה B.

הכנות והנחיות

לכל הבדיקות, הייעוץ והאבחונים בתחום גילוי מוקדם וסקר