רפואה תעסוקתית

שירות הרפואה התעסוקתית במור מוכר כשירות מוסמך למען כל שירותי הבריאות התעסוקתית, ביצוע בדיקות קבלה לעבודה, ביצוע בדיקות פיקוח לפי חוק, כמו כן נעשות בדיקות סקר של קבוצות עובדים כחלק מתהליך של איתור בעיות בשלבים מוקדמים ומניעה.