גילוי מוקדם וסקר

מחקרים מוכיחים כי בדיקות לגילוי מוקדם יכולות להציל חיים ולשפר את איכות החיים, ומומלץ לבצען בקביעות, במטרה לאבחן מחלות או לאתר סיכון להתרחשות בעיה רפואית. במור ניתן לבנות מסלול בדיקות סקר לפי הצורך הרפואי האישי ובליווי רופא